Szolgáltatások
Tanulási nehézség: az olvasás - írás - helyesírás - szövegértés
nehézsége / tanulási zavar: diszlexia – diszgráfia

Sok kisiskolás vagy nagyobb életkorú gyermek és szülő, család életét nehezítik meg az írás - olvasás elsajátítása, használata során átélt kudarcok, sikertelenségek. Ennek előjelei megjelenhetnek már egész korai években, illetve az óvodáskorban is.

Jelezheti a későbbi problémákat: a mozgás és / vagy a beszédfejlődés késése, elmaradásai, az ügyetlen ceruzahasználat, a gyengébb rajzkészség, a makacs - elhúzódó pöszeség, a beszédészlelési - megértési problémák, a szegényes szókincs, nyelvtani hibák a beszédben. Nehezen tájékozódik a saját testén, a téri – és idői viszonyok között, figyelmi problémái vannak, a látott színek, formák felismerése, felidézése nehézkes, azok között nehezen tesz különbséget, hallás után is nehezen jegyez meg dolgokat.

Ritkábban, de az is előfordul, hogy látszólag előzmények nélkül, csak az iskolában szembesülnek a problémával.

Ahogyan az okok, úgy a tünetek is igen sokfélék lehetnek. Lehetnek enyhébbek, a tanulási nehézség kategóriájába tartozók, de egészen súlyos tanulási zavar is tapasztalható, melyet diszlexia, diszgráfia néven ismerünk.

Az átlagos vagy átlagtól jobb értelmi képeségek mellett, a sok gyakorlás ellenére sem jön a kellő eredmény és a következőket tapasztalják: lassan olvas, sok hibát ejt, keveri a betűket, nem érti az elolvasott szöveget, nem tudja felidézni azt, az olvasottakkal kapcsolatos kérdésekre nem tud válaszolni, az olvasott szöveg lényegét összefüggően nem látja.

Az írás alakilag rendezetlen, nehezen olvasható, az írásmozgás nehezített, ügyetlen, lassan ír. Tartalmilag is hibás: betűket cserél, kihagy, betold, a szavakban a betűk sorrendjét felcseréli, egybe vagy különír szavakat, a hangok időtartamát nem tudja megkülönböztetni, a helyesírási szabályokat hiába tanulja meg, nem tudja alkalmazni.

A tanulási nehézség és a tanulási zavar okai, tünetei, megjelenése hasonlóságot mutatnak.

Vissza