Főbb szakterületeim
Logopédia
 • beszédindítás
 • beszédhibák, artikulációs zavarok korrekciója
 • beszédészlelés, beszédértés fejlesztése
 • nyelvlökéses nyelés terápiája
 • olvasási, írási, helyesírási és szövegértési nehézség kezelése
 • diszlexia, diszgráfia terápiája
 • komplex nyelvi fejlesztés
Iskola – előkészítés
 • tanuláshoz szükséges részképességek megerősítése
Gyógypedagógiai fejlesztés
 • értelmi képességek fejlesztése
 • tanulási képességet alapozó részterületek fejlesztése
Rövid bemutatkozás
Szakmai hitvallásom az egyénre szabott ellátás: szeretetteljes, elfogadó légkör kialakítására törekszem a tanítványaimmal való foglalkozásokon. Célom, hogy a különböző életkorú gyerekekkel, fiatalokkal egyaránt olyan kapcsolat alakuljon ki, amiben kellemes élményként éljük meg az együtt töltött időt, a közösen végzett munkát. Fontos, hogy a szülők örömmel nyugtázzák gyermekük fejlődését, a lehetőségekhez mérten a legjobb eredmények elérését.

Annak érdekében, hogy tanítványaim kompetenciáit a leghatékonyabban tudjam fejleszteni, mindig a gyermek életkorához, állapotához, szükségleteihez, személyiségéhez leginkább alkalmazkodó vizsgálati módszereket, terápiákat – fejlesztéseket alkalmazom.
Mikor segíthetek önnek?
 • Ha úgy gondolja, hogy gyermeke beszéd - és nyelvi fejlődése nem úgy alakul, fejlődik, ahogy az Ön számára megnyugtató lenne.
 • Ha szeretné megkönnyíteni gyermeke iskolakezdését, illetve hozzásegíteni a sikeres iskolakezdéshez a tanulási képességeket alapozó részterületek célirányos megerősítésével.
 • Ha úgy érzi, hogy gyermeke értelmi fejlődése, vagy iskolai teljesítménye elmarad az optimálisan elvárható szinttől.