Szolgáltatások
Nyelvi késés, amikor a beszédfejlődés megindulása késik

Az első szavak átlagosan egy – másfél éves korban jelennek meg, majd összekapcsol két szót, rövid mondatokat alkot, melyek folyamatosan bővülnek. A harmadik életév végére a kisgyermek összefüggő mondatokban, a környezet számára is érthetően ki tudja fejezni magát, gondolatait – érzéseit meg tudja osztani másokkal. A hibás hangképzés, a nyelvtani hibák természetesek ebben az életkorban.

Ha még kétévesen is késnek az első szavak. Két és félévesen néhány szó, szókapcsolat megjelenése után megreked és nem bővül tovább a szókincs, nem kapcsolja össze a szavakat, nem alakít ki mondatokat gyermeke. Ennek háttérben többféle ok is állhat. A megfelelő vizsgálat, terápia kiválasztásában logopédus segíthet.

Vissza