Szolgáltatások
Nyelvi területen tapasztalt egyéb elmaradások / nyelvfejlődési zavar

Kevéssé közismert, nehezebben felismerhető állapot, mely sok tanulási probléma hátterében állhat.

Milyen tünetekkel jelentkezhet? Nagyon változatosak ezek, a legjellemzőbbek: nyelvtani hibákat ejt a spontán beszédben, nem jól használja a ragokat, toldalékokat. Szegényes a szókincse, az elvont fogalmak értelmezése, elsajátítása gondot okoz számára. Nehezen fejezi ki gondolatait - érzéseit, nehezen tud megnyilvánulni.

Beszédének hangsúlya, dallama, hanglejtése, ritmus, hangereje eltérhet a köznapitól.

Vissza