Szolgáltatások
Beszédészlelés - értés problémája

A beszédészlelés készsége teszi lehetővé, hogy a gyermek a beszédhangokat, hangsorokat pontosan felismerje, észlelje, azonosítsa. Az elhangzott hangsorokat az elhangzás sorrendjében pontosan meg tudja ismételni.

A beszédmegértés biztosítja a szavak, fogalmak, mondatok jelentésének azonosítását, az elhangzott szöveg megértését.

Az anyanyelv elsajátításnak alapvető feltétele a beszédészlelés - értés tökéletes működése.

A szülő azt veszi észre, hogy gyermeke nem érti vagy nem pontosan érti meg a szavak jelentését. Az elhangzott mondatokat, utasításokat, szöveget sem érti meg, vagy pontatlanul értelmezi azokat. Elhall dolgokat, többször is visszakérdez, ami kortárskapcsolatait, hétköznapi kommunikációját is megnehezítheti, és gátolja az új ismeretek kiépülését. Az eredetihez hasonló hangzású, de sajátos szavakat alkot, a hangok sorrendjét felcseréli a szavakban. Nem szívesen tanul mondókákat, verseket, nem kelti fel érdeklődést a mese. Zavarják az erősebb hangingerek vagy éppen igényli a hangosabb beszédet, hangosabban tv-zik.

Nagyon gyakran társul a fentebb leírt pöszeséggel, amikor a gyermek nemcsak kiejteni, képezni nem tudja helyesen a hangokat, hanem azokat pontosan felismerni, azonosítani sem.

De tökéletesen ép hangképzés mellett is megjelenhet ez a probléma. Akár hosszan rejtve is maradhat, mivel a gyermek megtanul kompenzálni, jó értelmi képességeivel ellensúlyozni ezeket a hiányosságokat.

Az iskola kezdésre készségszinten kialakul, hogy a magyar nyelv hangjait pontosan tudja azonosítani: az azonos hangokat felismeri, a hasonló hangzású hangokat meg tudja különböztetni, valamint a magyar nyelv sajátosságát jelentő zöngés – zöngétlen, valamint a rövid – hosszú hangzópárokat differenciálni tudja.

A beszédészlelés – megértés elmaradása, zavara az iskolai teljesítményben is problémákat okozhat: olvasás, helyesírás, szövegértés, az idegen nyelv tanulása során.

Vissza