Szolgáltatások
Ha gyermeke fejlődésében elmaradást tapasztal

Az értelmi képességek színvonalát alapvetően az észlelési, a figyelmi, az emlékezeti, és a gondolkodási folyamatok működése határozza meg. Amennyiben ezek a folyamatok jól működnek, akkor támogatják a sikeres ismeretelsajátítást. Ezeknek a területeknek az elmaradásai pedig iskolai kudarcokat okozhatnak.

A tanulási képességeket alapozó funkciók működése, fejlődése már óvodáskorban jól nyomon követhető. Az alábbiakra érdemes figyelni, melyek problémát jelezhetnek gyermekénél: figyelme nem köthető le, nem mélyül el egy – egy tevékenységben, nem érdeklődő - nyitott a környezetére, az új információkra, nehezen érthető a beszéde, nem szívesen tanul versikét, saját testrészeit nem tudja megnevezni, a térbeli – időbeli viszonyokat jelentő szavakat nem vagy alig ismeri, színeket keveri, nem alakul ki, hogy melyik kezét használja dominánsan, nagymozgása rendezetlen, ügyetlen a ceruzahasználat, életkorának megfelelő játékokkal nem szívesen játszik.

Vissza